ดูหนังออนไลน์

ศาลากลางโคราช เดือด! ชัยวัฒน์ ปะทะ ส.ป.ก.โคราช ปม รุกป่าเขาใหญ่ ลั่น! “ผมอยากมีเรื่อง”

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมากลายเป็นสนามรบคำพูดเมื่อนายชัยวัฒน์เผชิญหน้ากับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.) โคราช เรื่องการรุกล้ำพื้นที่ป่าเขาใหญ่อย่างไม่ลดละ นายชัยวัฒน์ได้ท้าทายส.ป.ก.ด้วยคำกล่าวที่เต็มไปด้วยความตั้งใจว่า “ผมอยากมีเรื่อง” ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เมื่อการสำรวจข้อมูลพบว่ามีพื้นที่ถูกกำหนดสำหรับการปฏิรูปที่ดินมากถึง 2,933 ไร่ และมีการออกเอกสารสิทธิ์ในชื่อส.ป.ก.4-01 ถึง 42 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 972 ไร่ แต่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่ใช่เกษตรกรจริงๆ ทำให้เกิดคำถามมากมายต่อการดำเนินการของส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา

การปะทะคารมครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในบ่ายวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายชัยวัฒน์ได้ตั้งคำถามอย่างชัดเจนถึงเหตุผลที่ส.ป.ก.ไม่ได้มาสอบถามหรือขออนุญาตใดๆ ก่อนที่จะมีการกำหนดสิทธิ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การประชุมครั้งนี้เหมือนกับการชมการแข่งขันมวย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ตัดสิน หลังจากการพูดคุยนานเกือบชั่วโมง ก็ได้ข้อสรุปว่าส.ป.ก.จะต้องหยุดการดำเนินงานใดๆ ในพื้นที่พิพาทและตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน

นายชัยวัฒน์ยังได้ส่งข้อความถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา อย่างเข้มงวด และกำหนดนโยบายการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์

เรื่องนี้ไม่เพียงแต่เป็นคำถามถึงความชอบธรรมในการจัดสรรที่ดิน แต่ยังสะท้อนถึงความต้องการให้มีความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ขณะที่การสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำลังดำเนินการอยู่ สายตาของสาธารณชนจึงจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวต่อไปของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการสอบสวนที่จะเปิดเผยความจริงให้ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การต่อสู้นี้ไม่เพียงแต่เปิดเผยปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างไม่เหมาะสม แต่ยังแสดงถึงความต้องการของประชาชนให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความขัดแย้งระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณของความต้องการให้มีการปฏิรูประบบการจัดการที่ดินและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับกว้างขึ้น

การเคลื่อนไหวของนายชัยวัฒน์และทีมงานไม่เพียงแต่ท้าทายสถานะที่เป็นอยู่ของการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียกร้องให้มีการพิจารณาและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน การตั้งคณะทำงานเพื่อหาข้อยุติเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นธรรมและยั่งยืนความท้าทายที่ตามมาคือการทำให้มั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดนี้จะต้องมีความโปร่งใสและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือ นอกจากนี้ การสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยความจริงและตัดสินคดีอย่างยุติธรรม โดยหวังว่าผลลัพธ์จะนำไปสู่การปรับปรุงระบบและนโยบายที่ดีขึ้นสำหรับการจัดการที่ดินและการอนุรักษ์ทรัพยากรในอนาคต

ตลอดจนการต่อสู้ครั้งนี้ยังเป็นเสียงเรียกร้องถึงความจำเป็นในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการอย่างยั่งยืน ทุกขั้นตอนที่ดำเนินการไปต่อจากนี้ควรจะเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ เพื่อไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ยังรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตด้วย

คดีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความโปร่งใสในการจัดสรรที่ดินเท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามหลักการอนุรักษ์ที่แท้จริง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน การตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน และการเคารพต่อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ การทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการค้นหาทางออกที่ยั่งยืนและยุติธรรมสำหรับทุกคน

ผลลัพธ์ของการสอบสวนจะเป็นบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ มันจะเป็นตัวอย่างของการที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของประชาชน รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้ไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในพื้นที่เดียว แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการปฏิรูปวิธีที่เรามองและจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติในระดับประเทศ

การเคลื่อนไหวนี้ยังเป็นการเตือนใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบจากหลายฝ่ายเป็นหัวใจสำคัญของการปกป้องสิทธิและส่งเสริมการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

ในท้ายที่สุด การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมาไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องพื้นที่เขาใหญ่จากการถูกรุกล้ำเท่านั้น แต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่ออนาคตของการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในประเทศ มันเป็นตัวอย่างของความจำเป็นในการรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ และเป็นบทเรียนสำคัญที่จะนำไปสู่การดำเนินการที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนในอนาคต

เมื่อไหร่ที่เขาเมาเหล้ามักจะเป็นแบบนี้ตลอด

แฟนหนูเวลาที่เขาเมาเหล้ามักจะเป็นแบบนี้ตลอดเลย คือจะชอบคุยกันแต่เรื่องใต้สะดือคุยกันแต่เรื่องหีกับควยเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็ชอบคุยอวดว่าเขานั้นเก่งแม้จะนั่งอยู่ในวงเหล้าคุยกับเพื่อนหนูก็นั่งอยู่ข้างเขาเขาก็จะคุยอยู่เสมอ ว่าหีของหนูนั้นเด็ดสวย คือประมาณว่าอยากจะอวดแฟนตัวเองว่าสวยน่ารักก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าบอกแบบนี้บ่อยๆ เพื่อนที่ฟังมากๆเข้าเกิดอยากจะมาลองเย็ดหีของหนู เพราะว่าอวดสรรพคุณไว้เยอะหนูต้องแบ่งให้เพื่อนเขาได้มาเย็ดหีด้วยใช่ไหม

แต่ก็ดีอย่างเวลาที่เข้ามาเอาพอดีพอดี เขาก็จะกลับมาจัดกับหนูทุกครั้ง คนไหนที่กำลังได้ที่หนูขอเพียงแค่เขาเย็ดหีหนูรอบเดียวหนูก็พอใจแล้ว มันเป็นรอบเดียวที่สุดแสนจะวิเศษที่สุด หนูเคยได้ยินแต่เรื่องเหล้ามาตลอดว่า เวลาผู้ชายเมามักจะมีอารมณ์และมักจะเย็ดหีได้อึดเป็นอย่างมาก ฟังมาแต่ก่อนก็ไม่เคยสนใจแต่พอดีแฟนคนนี้หนูก็เริ่มรู้สึกว่ามันจริงอย่างที่เขาว่า หนูเคยมีแฟนมาแล้วและเขาก็เป็นคนที่ดื่มเหล้าพอประมาณแต่ก็ไม่เห็นเก่งเหมือนกับแฟนคนนี้เลย สำหรับแฟนคนนี้เขาทำให้หนูเสร็จทุกครั้ง ไม่ว่าเขาจะเมาหรือไม่เมาเขาจะทำได้เก่งมาก หนูชอบที่สุดตอนเวลาที่หนูอาบน้ำออกมาใหม่ๆ ตัวมันก็เบาสบายอยากจะพักผ่อนให้เต็มที่ แล้วเขาก็มาช่วยทำให้ตัวนั้นเบากว่าเดิมและพักผ่อนร่างกายมากกว่าเดิม เริ่มตั้งแต่การเลียหี แค่เขาทำเท่านี้หนูก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แล้วถ้าวันไหนได้เมาอีกนิดวันนั้นหนูแทบจะบ้าตายไปเลย เขาทำให้กับหนูสุดยอดอย่างมากนอกจากจะเลียจนน้ำหีแตกออกมาแล้ว เขาก็จะเล่นท่ากับหนูจนหนูนั้นแทบจะยืนไม่ไหว เขาสลับเปลี่ยนไปมา 3-4 ถ้ากว่าเขานั้นจะน้ำแตก บางครั้งหนูต้องตัดสินใจเปิดเพลงฟังไปด้วยให้เสียงเพลงนั้นกลบเสียงครางของหนูสักหน่อย เพราะหนูคิดว่าตอนที่หนูกำลังเสียวที่สุด หนูคงจะร้องครางไม่เบาด้วยเช่นกัน ถามว่าหนูรู้ได้อย่างไรว่าหนูร้องครางเสียงดัง เพราะมีอยู่ครั้งสองครั้งก่อนที่หนูกำลังโดนแฟนเย็ดหีไปด้วย เขาแอบอัดคลิปเอาไว้แล้วก็มาเปิดให้หนูดูตอนนั้นหนูถึงได้รู้เลยว่า เสียงร้องครางของหนูนั้นไม่ธรรมดาเหมือนกันเกือบจะไม่แตกต่างกับห้องที่เล่นหนังโป๊เลย

แล้วเมื่อคืนนี้เขาก็เมามา หนูก็โดนเป็นที่เรียบร้อยโดนไป 1 ดอกแบบสบายตัวที่สุด เขาเล่นท่ากับหนูประมาณ 3 ท่ามันเป็นอะไรที่หนูแทบจะลุกไม่ไหวไปเลย มารู้สึกตัวตอนหลังตอนที่เสร็จเรียบร้อยหีของหนูนั้นมันเต้นเป็นจังหวะหัวใจ เรียกว่าเกือบจะช้าไปเลยเหมือนกัน ถ้าถามว่าโดนแบบนี้แล้วหนูเข็ดไหมหนูบอกได้เลยว่าหนูไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้เลย มันเป็นความสุขของหนูเสียมากกว่าและก็คงเป็นความสุขของเขาด้วยเหมือนกัน ไม่งั้นเขาคงไม่เอาเรื่องหนูไปเล่าอย่างแน่นอน แต่ก็ยังสงสัยอยู่ในทุกวันนี้คิดที่เขาถ่ายไว้ไม่รู้ไปอวดเพื่อนดูบ้างหรือเปล่า เดี๋ยวถ้าวันไหนปวดมากๆเข้าแล้วมีคนอยากมาลองจะให้ลองจนติดใจไปเลยชอบอวดดีนัก